top of page
   --- Hotel And Resort ---   
S__41205762.jpg
Khaoyaikirithantip
S__41205765_0.jpg
Khaoyaikirithantip
184866_edited.jpg
Khaoyaikirithantip
S__41205773_0.jpg
Khaoyaikirithantip
S__41205767_0.jpg
Khaoyaikirithantip
S__41205768_0.jpg
Khaoyaikirithantip
S__100704365.jpg
Khaoyaikirithantip
S__41205771_0.jpg
Khaoyaikirithantip

KhaoYaiKiRiThanTip

มีจุดเด่นอยู่ที่บรรยากาศที่แสนสบาย ภายในตัวรีสอร์ทที่มีเนื้อที่กว้างขวาง

เพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่

เรือคายัค

เรือพาย

จักรยาน

Free Wifi Internet

KhaoYaiKiRiThanTip

เป็นรีสอร์ทธรรมชาติที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางรีสอร์ท

แบ่งอาคารที่พักออกเป็นสองฝั่ง

คือ ฝั่งโรงแรม และ ฝั่งรีสอร์ท

KhaoYaiKiRiThanTip

สามารถรองรับลูกค้าได้มากถึง 40 - 200 ท่าน

ด้วยห้องพักที่มีถึง 66 ห้อง

ดังนั้น จึงมีความพร้อมมากที่ จะต้อนรับลูกค้าที่มาเป็นหมู่คณะ

กรุ๊ปทัวร์ รวมไปถึงกลุ่มสัมมนาต่างๆ

รวมไปถึงต้อนรับทุกท่านที่มาพักในแบบส่วนตัว ครอบครัว เพื่อนสนิท คู่รัก

----- กิจกรรมต่างๆ -----
----- ห้องประชุม สัมมนา -----
bottom of page